Dhr. Lelivelt, Radboud UMC

Dhr. Lelivelt, Radboud UMC

“Vereiste in alle projecten was het opzetten van een uitgebreide logistieke planning om de verhuizing van alle afdelingen op elkaar af te stemmen. In de uitvoering is door de uitgebreide logistieke planning de continuïteit van het zorgproces geborgd en zijn daardoor alle mogelijke risico’s tot een minimum beperkt gebleven.”

×